πρόγραμμα μαθημάτων φρονιστηρίου, ΄Γ λυκείου, άλιμος, μαθήματα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, φιλολογικά
 
 
Εκτυπώστε τη σελίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχαία προσ/μού (ΥΠ) 6 ώρες
Ιστορία προσ/μού (ΥΠ) 3 ώρες
Νεοελ. Γλώσσα (ΥΠ) 2 ώρες
Λατινικά προσ/μού (ΕΠ) 3 ώρες
Βιολογία Γ.Π. (ΕΠ) 1 ώρα
Μαθηματικά Γ.Π. (ΕΠ) 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
15-19
ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Φυσική προσ/μού (ΥΠ) 5 ώρες
Χημεία προσμ/ού (ΥΠ) 3 ώρες
Νεοελ. Γλώσσα (ΥΠ) 2 ώρες
Μαθηματικά προσ/μού (ΕΠ) 5 ώρες
Βιολογία προσ/μού(ΕΠ) 3 ώρες
Ιστορία Γ.Π. (ΕΠ) 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
15-21
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά προσ/μού (ΥΠ) 5 ώρες
Α.Ε.Π.Π. (ΥΠ) 3 ώρες
Νεοελ. Γλώσσα (ΥΠ) 2 ώρες
Βιολογία Γ.Π. (ΕΠ) 1 ώρες
Ιστορία Γ.Π. (ΕΠ) 2 ώρες
Α.ΟΘ. (ΕΠ) 3 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ
14-18

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
Λατινικά προσ/μού
2ο
Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
Μαθηματικά προσ/μου
3ο
Σπουδές Υγείας και Ζωής
Βιολογία Γ.Π.*
Βιολογία προσ/μου
Βιολογία Γ.Π.*
4ο
Παιδαγωγικές Σπουδές
Μαθηματικά Γ.Π.
Ιστορία Γ.Π.
Ιστορία Γ.Π.
5ο
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Α.Ο.Θ.
επιλέγονται 1 έως 2 μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και έως 2 πεδία
* πρόσβαση με μειωμένα μόρια
 
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία