πρόγραμμα μαθημάτων φρονιστηρίου, γυμνάσιο, άλιμος, μαθήματα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, φιλολογικά
 
 
Εκτυπώστε τη σελίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Χειμερινό Θερινό
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά 3 ώρες 3 ώρες
Έκθεση – Νέα 3 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα 1 ώρα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
  ΣΥΝΟΛΟ 11 ώρες 8 ώρες
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Χειμερινό Θερινό
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά 4 ώρες 4 ώρες
Φυσική 3 ώρες 3 ώρες
Χημεία 1 ώρα 1 ώρα
Έκθεση – Νέα 1 ώρα 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
  ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες 12 ώρες
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Χειμερινό Θερινό
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά 4 ώρες 4 ώρες
Φυσική 3 ώρες 3 ώρες
Χημεία 1 ώρα 1 ώρες
Έκθεση – Νέα 2 ώρες 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες 2 ώρες
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2 ώρες  
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες 12 ώρες
 
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία