Εκπαιδευτικό σύστημα. Πληροφορίες για τις πανελλήνιες, υπολογισμό μορίων, εξετάσεις, μαθήματα, βαθμοί
 
 

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκτυπώστε τη σελίδα

Ψηφίστηκε τελικά ο νόμος 4186 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 193Α/17-9-2013. Αλλαγές έγιναν και την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου σύμφωνα την 115478/Γ2/21-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2121/Β/28-8-2013 προβλεπόταν για τη μεν Άλγεβρα 3 ώρες το Α΄ τετράμηνο και 2 ώρες το Β΄ ενώ για τη Γεωμετρία 2 ώρες το Α΄ τετράμηνο και 3 ώρες το Β΄. Αυτό που τελικά ψηφίστηκε και ισχύει από φέτος είναι, 3 ώρες εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και 2 ώρες για τη Γεωμετρία για όλη τη σχολική χρονιά.

Οι τελευταίες αλλαγές στο νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο για το νέο γενικό και τεχνολογικό λύκειο ψηφίστηκε από τη Βουλή και πλέον οι μαθητές της Α τάξης έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά αλλαγών τόσο στο πρόγραμμα των μαθημάτων όσο και στον τρόπο εισαγωγής.
Στο τελικό νομοσχέδιο δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχουν όμως επιμέρους αλλαγές που αξίζουν της προσοχής εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.
Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουν τροποποιηθεί και αφορούν αποκλειστικά το γενικό και τεχνολογικό λύκειο.
Οι σπουδαιότερες είναι η αφαίρεση των λατινικών από τη Β λυκείου και των θρησκευτικών από τη Γ τάξη των ΕΠΑΛ.
Ακολουθούν οι αλλαγές όπως τις καταγράψαμε.

Α΄Λυκείου: Αυξάνονται σε 4  τα μαθήματα επιλογής

Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α τάξης του Γενικού Λυκείου προστέθηκε στα μαθήματα επιλογής και η καλλιτεχνική παιδεία ενώ διευκρινίζονται και οι ώρες διδασκαλίας της Ελληνική Γλώσσας, Μαθηματικών και Φυσικής.

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής :

α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών,
β) Διαχείριση Φυσικών Πόρων δύο (2) ωρών και
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών.
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία δύο (2) ωρών
Όλα τα  μαθήματα επιλογής θα εξετάζονται  γραπτώς.

Ελληνική Γλώσσα:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Λογοτεχνία: 2 ώρες
Μαθηματικά:
Άλγεβρα 3 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσικές Επιστήμες:
Φυσική 2 ώρες
Βιολογία: 2 ώρες
Χημεία: 2 ώρες

Β΄ Λυκείου: Τέλος για τα Λατινικά

Αλλαγή έχουμε στην την κατεύθυνση ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών καθώς εξοβελίζονται τα λατινικά από τη Β τάξη του Λυκείου και αντικαθίστανται από το μάθημα "Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική, Πολιτική Επιστήμη).

Παράλληλα διεκυκρινίζονται οι ώρες διδασκαλίας για μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ελληνική γλώσσα:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική, Πολιτική Επιστήμη) δύο (2) ωρών.

Ελληνική Γλώσσα:
Αρχαία Ελληνικά: 2 ώρες
Λογοτεχνία: 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα: 2 ώρες

Μαθηματικά:
Άλγεβρα: 3 ώρες
Γεωμετρία: 2 ώρες


Φυσικές επιστήμες:
Φυσική 2 ώρες
Βιολογία: 2 ώρες
Χημεία: 2 ώρες

Γ΄ Λυκείου: Μείωση κατά 1 ώρα στα Αρχαία και αύξηση στα Λατινικά

Αλλαγές έχουμε και στο πρόγραμμα των μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συγκεκριμένα τα Αρχαία μειώνονται από 11 ώρες σε 10 ώρες ενώ αύξηση κατά 1 ώρα διδασκαλίας έχουμε στο μάθημα των λατινικών που πλέον από τρίωρο γίνεται τετράωρο

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δέκα (10) ωρών,
β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών
γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.

Αλλαγή στη διαδικασία επιλογής των θεμάτων: Ηλεκτρονική κλήρωση θεμάτων σε κάθε σχολείο

Άλλη μια αλλαγή αφορά τον τρόπο επιλογής των θεμάτων. Συγκεκριμένα στις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι το 50% των θεμάτων για τη Β τάξη του γενικού λυκείου και τη Γ τάξη των εσπερινών λυκείων, θα επιλέγεται από τράπεζα θεμάτων μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνεται σε κάθε σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές στις ενδοσχολικές εξετάσεις δε θα εξετάζονται σε κοινά θέματα πανελλαδικά ούτε για το 50% των θεμάτων.

Αλλαγές στα Τεχνολογικά Λύκεια

Κάποιες αλλαγές στο τελικό νομοσχέδιο έχουμε και για τα Τεχνολογικά Λύκεια. Αυτό που αξίζει της προσοχής είναι ότι αφαιρέθηκε από τη Γ τάξη το μάθημα των θρησκευτικών που διδάσκονταν 1 ώρα εβδομαδιαίως και αυξήθηκε η διδασκαλία της φυσική που από 1 ώρα έγινε δίωρη. Αναφέρουμε ακολούθως τις σπουδαιότερες εξ αυτών:
1. Οι μαθητές της Α τάξης των τεχνολογικών λυκείων που προάγονται στη Β τάξη μπορούν να ενταχθούν σε όποια ειδικότητα επιθυμούν ανεξάρτητα από τα μαθήματα που παρακολούθησαν στην Α τάξη.
2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β τάξης ΕΠΑΛ
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
3. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ τάξης ΕΠΑΛ
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Μπροστά στο φάσμα μεγάλων αλλαγών βρίσκονται από φέτος οι  μαθητές του Λυκείου, αφού ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη αλλάζει  τα πάντα σε αυτήν τη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α’ λυκείου θα πρέπει  να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου  θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού Την πρώτη… γεύση, όμως, θα την πάρουν οι μαθητές της  Α’ τάξης, αφού από αυτούς ξεκινούν οι αλλαγές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και  διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ.


Το νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες  αντιδράσεις, αλλά τόσο τα παιδιά της Α’ τάξης όσο και οι γονείς τους δεν έχουν  καταλάβει ακόμη το νέο σύστημα, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή  του το υπουργείο Παιδείας κατέθετε τροπολογίες.


Είναι, όμως, πολύ σημαντικό οι μαθητές της Α’ τάξης να  κατανοήσουν τις αλλαγές, διότι ο βαθμός κάθε τάξης -και της Α’ Λυκείου κατά 20%-  θα συνυπολογίζεται σαν «πέμπτος βαθμός» μαζί με τα 4 -πλέον- πανελλαδικά  εξεταζόμενα μαθήματα για την πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Με απλά λόγια αυτό  σημαίνει ότι οι μαθητές που τώρα πάνε στην Α’ Λυκείου θα πρέπει να έχουν καλές  επιδόσεις στο σχολείο τους, γιατί ο βαθμός που θα πάρουν στο τέλος της χρονιάς  θα μετρήσει για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.


Επίσης, τα παιδιά που αυτήν τη στιγμή ήδη φοιτούν στην  Α’ τάξη θα πρέπει να ξέρουν πως τα επόμενα δύο χρόνια θα κληθούν να μπουν στη  λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β’ και ιδίως τη Γ’ Λυκείου θα τους  ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού, με λιγότερα μεν μαθήματα από  σήμερα, αλλά υψηλής εμβάθυνσης.


Στην τελευταία τάξη θα βρουν μπροστά τους  λιγότερα μαθήματα (9 από 16 σήμερα), αλλά περισσότερες ώρες διδασκαλίας (34 από  31) προκειμένου να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες στο  εξής θα γίνονται με νέο τρόπο. Και, τέλος, θα πρέπει να ξέρουν ότι το 2016 που  θα τελειώσουν το Λύκειο θα δώσουν εξετάσεις για τα ΑΕΙ με διαφορετικό από ό,τι  ισχύει σήμερα σύστημα.


Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις  Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε  μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και  λογοτεχνίας Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις  Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε  μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και  Λογοτεχνίας Το «Εθνος» κωδικοποίησε τις αλλαγές, ώστε να είναι  κατανοητές στους γονείς και στα παιδιά, προκειμένου να… πορευτούν ανάλογα τη  φετινή χρονιά.


Η Α’ Λυκείου Θα αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην  οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα,  εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με 9  μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές, και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2  ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται  μεταξύ τριών μαθημάτων.

 Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα  περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής  Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.


Τα θέματα θα είναι είναι κοινά για όλα τα  τμήματα του ίδιου σχολείου, που θα ορίζονται κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση  (ξεχωριστή για κάθε σχολείο) από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και  κατά ποσοστό 50% από τους διδάσκοντες. Τα γραπτά θα διορθώνονται από τον οικείο  διδάσκοντα.


Γενικός βαθμός προαγωγής από την Α’ τάξη Ημερησίου και Α’ και Β’  Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως διά του  συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή  και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε  μάθημα.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10)  και ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά  διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών  τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα  μαθήματα.


Οταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, επαναλαμβάνει τη  φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά  αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε  αυτό ή σε αυτά και προάγεται. 

Βαθμοί και εξετάσεις

Τα έξι βήματα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

 1. Το κυρίαρχο είναι ότι οι μαθητές για να μπουν στα ΑΕΙ  θα εξετάζονται πλέον σε λιγότερα μαθήματα και συγκεκριμένα σε τέσσερα. Τα  μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει ο μαθητής, αλλά  όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας.


Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια  Εκ­παίδευση διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή α­πό το Λύκειο, σε  πανελλαδικό επίπεδο, με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που  προκύπτουν: Κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων  διαβαθμισμένης δυσκολίας και Κατά ποσοστό 50%, α­πό κεντρική επιτροπή  εξετάσεων.


2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης με την έναρξη του σχολικού  έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαι­ώνουν οριστικά την  Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική  τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτι­κού έτους.


3. Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων  Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά, που αντιστοιχεί  σε συγκεκριμένα Επιστη­μονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και  Ανώ­τατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.


4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (ΒΠΑ),  που χαρακτηρίζεται σαν πέμπτος. Για την προσμέτρηση αυτή υπολογίζεται ο γενικός βαθμός  προαγωγής της Α’ τάξης και της Β’ τάξης, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης,  εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον μ.ό. των  τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές  Εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από  τον βαθμό του μ.ό.


5. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι  μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων που  εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν θα αναπροσαρμόζεται,  αλλά θα πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

Σε  περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον  μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων, ο βαθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά  μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του μ.ό.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά  τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.


6. Οι προαγωγικοί βαθμοί της Α’ Λυκείου θα έχουν «ειδικό  βάρος» 20%, της Β’ Λυκείου 35% και της Γ’ Λυκείου 45%, οι οποίοι θα  πολλαπλασιάζονται με συντελεστές.

  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία