Εκπαιδευτικό σύστημα. Πληροφορίες για τις πανελλήνιες, υπολογισμό μορίων, εξετάσεις, μαθήματα, βαθμοί
 
 

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκτυπώστε τη σελίδα

 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2001 -2002 η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται πλέον μόνο με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου. Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγόμενων τελειοφοίτων σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσμευμένα από τα αντίστοιχα που λαμβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου προηγούμενων ετών μπορούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους μετέχοντας ξανά στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και για την εισαγωγή τους λαμβάνονται υπόψη τα βαθμολογικά δεδομένα της τελευταίας αυτής γραπτής τους εξέτασης. Για όσους αποφοίτους συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα αμέσως δύο επόμενα έτη από αυτό της αποφοίτησης τους λαμβάνεται υπόψη και ο προφορικός βαθμός που σημείωσαν όταν φοιτούσαν στην τελευταία τάξη, ενώ για όσους συμμετέχουν μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας αυτής εξέτασης τους.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων ετών.
Βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Τα μαθήματα στη Β΄ και στην Γ΄Τάξη του Ενιαίου Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής.
Μαθήματα 'Β λυκείου, 'Γ Λυκείου, Γενικής παιδείας, Κατεύθυνσης, Επιλογής

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε όσους αποκτούν το απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου έπειτα από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου -Ενιαίου ή άλλου τύπου ή ισότιμου σχολείου.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάσεις, επιτυχία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος πρόσβασης είναι ότι οι υποψήφιοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανελλήνιες εξετάσεις, υποψήφιοι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η εισαγωγή στις παραπάνω σχολές και στα τμήματα τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.
Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστές βαθμολογιών

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί.
Μηχανογραφικό, συμπλήρωση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών.
Βαθμολογίες, πανελλήνιες, βαθμολογητές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέματα από τα προηγούμενα έτη για κάθε τάξη και κατεύθυνση.
θέματα πανελληνίων εξετάσεων, κατεύθυνση, πεδία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε επιστημονικά πεδία.
Επιστημονικά πεδία, κατάταξη σχολών, ΑΕΙ, ΤΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα.
απολυτήριο λυκείου, διδασκαλία, μαθήματα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, φιλολογικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι απόφοιτοι Λυκείου παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Απόφοιτοι, εξετάσεις, συμμετοχή

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
Τρόπος υπολογισμού, μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων.
Υπολογισμός μορίων, πανελλήνιες εξετάσεις, εισαγωγή σε σχολές

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει με το γενικό βαθμό πρόσβασης και τους βαθμούς των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.
Τρόπος επιλογής επιτυχόντων σε σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Όσοι εμπίπτουν στην ειδική αυτή κατηγορία εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πέρα από τον αριθμό εισακτέων και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων.
Ειδικές κατηγορίες, ασθένειες, επιτυχόντες, πανελλήνιες
  Αρχική | Φροντιστήριο | Εκπαιδευτικό Σύστημα | Πρόγραμμα Μαθημάτων | Νέα | Αγαπημένα links | Επικοινωνία