ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
(2014)
ΜΟΡΙΑ
(2013)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(%)
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 -313 -2,9%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 8.981 8.651 330 3,8%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 10.078 10.430 -352 -3,4%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 9.288
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.337 9.955 -618 -6,2%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.154 6.247 907 14,5%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 7.859 8.250 -391 -4,7%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 9.256 9.863 -607 -6,2%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 8.603
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.350 10.272 78 0,8%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.182 4.494 -312 -6,9%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.833 9.748 85 0,9%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.430 3.041 1.389 45,7%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.930 9.411 519 5,5%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.848 5.496 352 6,4%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.612 11.725 -113 -1,0%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.741 11.265 476 4,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.160 7.274 -114 -1,6%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.517 10.604 -87 -0,8%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.206
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.022 15.513 509 3,3%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.560 13.172 1.388 10,5%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.927 13.765 162 1,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.356 9.431 -4.075 -43,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.659 12.570 89 0,7%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.140 9.927 -1.787 -18,0%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.235 13.211 24 0,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.541 10.236 -1.695 -16,6%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.974 13.644 330 2,4%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.323 10.625 1.698 16,0%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.406 13.252 154 1,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.499 7.672 -173 -2,3%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.698 11.535 163 1,4%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.302 4.692 -1.390 -29,6%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.421 11.224 197 1,8%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.622 5.549 -927 -16,7%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.586 14.212 374 2,6%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.552 9.318 234 2,5%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.816 10.842 -26 -0,2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.905 3.020 3.885 128,6%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.238 9.819 419 4,3%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.848 5.372 -524 -9,8%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.149 11.153 -4 0,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.081 9.552 529 5,5%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 4.624
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.578 7.548 -970 -12,9%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.967 8.390 -423 -5,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 4.190
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.905 4.778 1.127 23,6%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.472 8.490 982 11,6%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3.124
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.805 4.931 874 17,7%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.976 9.493 483 5,1%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3.075
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.681 7.024 -2.343 -33,4%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.824 9.152 672 7,3%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3.537
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.678 6.722 -44 -0,7%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.394 8.279 115 1,4%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3.398
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.524 4.080 3.444 84,4%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.224 8.022 1.202 15,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 4.588
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.793 6.228 -435 -7,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.769 8.879 890 10,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 1.526
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.627 5.406 221 4,1%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.537 13.630 -93 -0,7%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.983 12.837 -3.854 -30,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.180 10.317 -137 -1,3%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.881 7.585 4.296 56,6%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.543 9.720 -177 -1,8%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.327 5.644 -2.317 -41,1%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.448 9.629 -181 -1,9%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.758 3.174 584 18,4%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.685 10.019 -334 -3,3%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.140 6.927 -787 -11,4%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) 613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.516 8.401 -885 -10,5%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) 614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 4.395 7.268 -2.873 -39,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.346 10.933 413 3,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.909 7.857 52 0,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.787 10.232 555 5,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.569 8.169 400 4,9%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.409 17.375 34 0,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.983 10.709 -726 -6,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.754 16.687 67 0,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.548 11.314 2.234 19,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.615 18.400 215 1,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.721 15.437 -3.716 -24,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.172 16.133 39 0,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.457 9.696 1.761 18,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 20.759 21.054 -295 -1,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.773 13.943 830 6,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.394 6.595 -1.201 -18,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.723 15.558 165 1,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.627 11.530 -903 -7,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.346 15.288 -2.942 -19,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.973 6.455 518 8,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.002 10.955 -1.953 -17,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.345 16.199 146 0,9%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.893 14.866 -2.973 -20,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.020 16.848 172 1,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.123 8.509 2.614 30,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.429 13.536 -107 -0,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.234 9.978 -744 -7,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.540 13.326 214 1,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.892 9.967 1.925 19,3%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.197 17.881 316 1,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.778 17.620 -3.842 -21,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.457 7.498 -1.041 -13,9%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.476 17.508 968 5,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.812 17.437 -625 -3,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.670 17.767 903 5,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.725 9.196 1.529 16,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.993 14.142 851 6,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.200 7.339 861 11,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.625 19.170 455 2,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.060 18.757 -4.697 -25,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.766 16.421 1.345 8,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.981 6.586 3.395 51,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.324 15.449 875 5,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.345 3.527 2.818 79,9%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.508 5.648 -1.140 -20,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.501 15.540 961 6,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.289 6.272 -1.983 -31,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.739 13.927 812 5,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.509 8.146 363 4,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.442 11.643 -201 -1,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.846 6.162 684 11,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.057 17.253 804 4,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.802 11.676 126 1,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.113 12.865 248 1,9%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.224 8.030 -806 -10,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.452 17.801 651 3,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.773 15.185 -3.412 -22,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.122 18.680 442 2,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.658 14.197 461 3,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.598 18.000 598 3,3%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.024 15.176 -152 -1,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.239 17.587 652 3,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 17.544 12.978 4.566 35,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.510 14.084 426 3,0%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.498 8.005 -1.507 -18,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.334 15.529 805 5,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.362 11.272 -3.910 -34,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.666 16.240 426 2,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.001 15.201 -4.200 -27,6%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.000 12.329 671 5,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.962 7.538 2.424 32,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.090 13.515 575 4,3%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.713 11.376 -2.663 -23,4%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.183 15.235 948 6,2%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.885 11.562 323 2,8%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.368 14.287 -7.919 -55,4%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.319 16.909 1.410 8,3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 18.133 16.325 1.808 11,1%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18.310 16.848 1.462 8,7%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.910 14.176 1.734 12,2%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 14.595 12.148 2.447 20,1%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 15.696 13.778 1.918 13,9%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.721 15.302 1.419 9,3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.258 14.615 643 4,4%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.295 14.923 1.372 9,2%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.176 13.694 482 3,5%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.694 12.962 -4.268 -32,9%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.583 12.337 246 2,0%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.912 7.602 310 4,1%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.484 14.870 614 4,1%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.516 6.888 1.628 23,6%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.979 12.669 310 2,4%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.679 6.714 965 14,4%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.693 12.454 239 1,9%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.899 9.589 -4.690 -48,9%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.448 15.073 375 2,5%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.504 6.976 6.528 93,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.422 12.014 408 3,4%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.840 6.234 606 9,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.388 14.346 42 0,3%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.864 8.164 1.700 20,8%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.565 12.429 136 1,1%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.739 8.348 391 4,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.303 17.914 389 2,2%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.819 11.740 79 0,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.579 13.366 213 1,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.224 8.868 2.356 26,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.523 12.026 497 4,1%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.287 9.809 -522 -5,3%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.009 11.371 638 5,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.568 7.103 465 6,5%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.589 14.305 1.284 9,0%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.945 4.828 117 2,4%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.180 8.207 -27 -0,3%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.024 5.775 -751 -13,0%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.278 16.027 1.251 7,8%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.099 3.183 1.916 60,2%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.778 12.437 341 2,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.496 4.419 -1.923 -43,5%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.917 15.493 -576 -3,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.485
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.286 16.626 660 4,0%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.216 12.199 -4.983 -40,8%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.710 18.090 620 3,4%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.866 17.241 -5.375 -31,2%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.359 12.030 329 2,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.585 7.619 -34 -0,4%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.656 10.461 195 1,9%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.627 4.600 1.027 22,3%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.401 12.080 321 2,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.607 7.803 804 10,3%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.618 12.886 732 5,7%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.280 6.409 871 13,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.518 12.038 -1.520 -12,6%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.812 5.334 -522 -9,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.584 11.196 388 3,5%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.548 8.394 2.154 25,7%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.508 10.981 527 4,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.108 7.982 2.126 26,6%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.525 17.314 211 1,2%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.192 9.345 4.847 51,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.122 16.724 398 2,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.491 11.446 3.045 26,6%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.714 18.571 143 0,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.419 13.773 1.646 12,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.725 16.333 392 2,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.112 12.283 829 6,7%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.994 16.601 393 2,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.096 10.870 -774 -7,1%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.964 20.229 -265 -1,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.711 8.042 1.669 20,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.860 16.609 251 1,5%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.317 12.140 2.177 17,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.803 9.273 2.530 27,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.907 14.793 -1.886 -12,7%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.035 13.363 -328 -2,5%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.690 12.148 -1.458 -12,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.989 17.849 140 0,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.158 15.888 -9.730 -61,2%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.313 16.000 313 2,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.482 11.870 1.612 13,6%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.205 17.794 411 2,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.041 14.019 1.022 7,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.976 12.893 83 0,6%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.673 9.232 1.441 15,6%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.180 4.484 696 15,5%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 4.404 10.483 -6.079 -58,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.391
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.042 12.792 250 2,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.123 8.022 -899 -11,2%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.036 13.382 654 4,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.186 11.895 -5.709 -48,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.794 15.331 463 3,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.354 4.700 -346 -7,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.795 16.171 624 3,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.503 3.592 911 25,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.086 16.274 812 5,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.543 12.415 -2.872 -23,1%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.245 17.392 853 4,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.517 12.379 -862 -7,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.650 12.600 50 0,4%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.034 6.632 -1.598 -24,1%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.471 17.874 597 3,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.438 11.738 4.700 40,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.233 18.916 317 1,7%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 18.020 16.695 1.325 7,9%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.629 18.039 590 3,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.653 17.336 -1.683 -9,7%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.417 15.919 498 3,1%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.783 13.427 -644 -4,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.336 13.551 785 5,8%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.887 5.004 -1.117 -22,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.221 16.359 862 5,3%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.745 7.310 435 6,0%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.766 15.744 1.022 6,5%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.496 12.928 1.568 12,1%
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.272 13.135 -7.863 -59,9%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.106 17.225 881 5,1%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.644 13.957 -7.313 -52,4%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.943 18.176 767 4,2%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.062 19.404 -10.342 -53,3%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.072 18.471 601 3,3%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.432 15.033 -6.601 -43,9%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.224 14.892 332 2,2%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.887 7.397 -1.510 -20,4%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.700 17.882 818 4,6%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.166 18.198 -9.032 -49,6%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0,8%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.967 19.827 -7.860 -39,6%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.300 17.296 1.004 5,8%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.339 12.016 -6.677 -55,6%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.998 14.405 593 4,1%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.587 6.678 -91 -1,4%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.951 15.212 739 4,9%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.350 3.371 3.979 118,0%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.415 11.982 433 3,6%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.415 7.667 -1.252 -16,3%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.151 10.490 661 6,3%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.413 8.183 -770 -9,4%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.399 10.663 736 6,9%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.347 7.717 -4.370 -56,6%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.415 11.002 413 3,8%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.789 6.263 -474 -7,6%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.209 15.834 1.375 8,7%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.605
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.690 11.321 -4.631 -40,9%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.578 13.878 700 5,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.412 5.973 -3.561 -59,6%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.518 16.632 886 5,3%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.751 7.735 3.016 39,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.320 15.570 750 4,8%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.861 6.530 331 5,1%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.699 15.830 869 5,5%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.151 5.271 6.880 130,5%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.956 14.708 248 1,7%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.268 9.869 -601 -6,1%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.277 12.788 489 3,8%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.910 5.264 -354 -6,7%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.820 14.926 894 6,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.803 5.934 2.869 48,3%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.775 16.838 937 5,6%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.147 10.031 116 1,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.200 12.687 513 4,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.674 9.162 3.512 38,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.165 11.443 722 6,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.453 7.263 190 2,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.623 10.848 775 7,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.909 7.164 -255 -3,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.614 11.545 69 0,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.050 2.498 2.552 102,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.125 10.541 584 5,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.504 6.669 -165 -2,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.636 9.618 1.018 10,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.099
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.362 9.298 64 0,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.692 4.258 434 10,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.142 9.816 -674 -6,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.713 8.505 -792 -9,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.548 2.976 3.572 120,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.471 11.282 1.189 10,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.065 9.300 -1.235 -13,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.420 6.116 304 5,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.714 7.584 130 1,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.861 2.330 1.531 65,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.128 10.605 523 4,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.287
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.562 9.811 751 7,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.254 3.502 -248 -7,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.073 11.286 787 7,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.850 10.604 -2.754 -26,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.031 10.372 659 6,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.110 8.741 -631 -7,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.258 11.710 -452 -3,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.598 7.069 -1.471 -20,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.920 14.960 1.960 13,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.320 6.016 1.304 21,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.514 13.256 258 1,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.845 12.205 -3.360 -27,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.652 12.004 648 5,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.643 9.987 -2.344 -23,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.553 12.370 183 1,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.060 5.572 488 8,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.676 10.590 1.086 10,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.246 4.313 -1.067 -24,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.121 14.870 251 1,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.638 13.873 -235 -1,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.778 13.701 77 0,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.162 11.166 -3.004 -26,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.812 14.508 304 2,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.815 13.461 -5.646 -41,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.699 15.920 779 4,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 14.776 16.274 -1.498 -9,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.194 15.025 1.169 7,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.686 8.207 -2.521 -30,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.705 6.166 -1.461 -23,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.406 11.381 25 0,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.870 5.766 104 1,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.099 17.171 -72 -0,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.691 6.962 729 10,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.590 12.948 642 5,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.564 7.743 -1.179 -15,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.714 16.175 539 3,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.527 9.040 1.487 16,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.833 18.250 583 3,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.394 14.155 -1.761 -12,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.906 17.308 598 3,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.402 11.052 2.350 21,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.654 16.449 1.205 7,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.805 5.709 -904 -15,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.458 12.978 480 3,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.229 3.924 9.305 237,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.812 10.399 413 4,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.175 6.860 -1.685 -24,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.236 11.771 465 4,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.813 5.325 -512 -9,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.651 13.859 792 5,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.596 12.008 -4.412 -36,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.913 15.911 2 0,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.588 8.056 -468 -5,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.948 14.421 527 3,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.418 9.165 -1.747 -19,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.377 14.254 123 0,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.109 9.327 -1.218 -13,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.612 14.592 20 0,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.567 12.265 -2.698 -22,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.126 13.009 117 0,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.672 9.779 -2.107 -21,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.229 8.008 221 2,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.470 12.993 477 3,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.670 1.460 2.210 151,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.024 13.321 703 5,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.052
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.444 14.408 1.036 7,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.190 4.885 -695 -14,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.396 10.650 -1.254 -11,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.800 3.796 1.004 26,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.631 15.907 724 4,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.344 11.004 -5.660 -51,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.855 18.250 605 3,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.011 13.751 -1.740 -12,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.342 13.719 623 4,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.032 6.314 -282 -4,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.209 12.667 542 4,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.076 3.667 4.409 120,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.865 15.344 -479 -3,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.654 7.196 -542 -7,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.102 13.784 318 2,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.360 6.439 921 14,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.146 13.847 299 2,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.394 8.772 3.622 41,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.846 12.465 381 3,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.110 9.143 -33 -0,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.804 11.956 848 7,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.311 11.636 -3.325 -28,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.811 17.306 505 2,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.342 13.921 -1.579 -11,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.827 12.693 134 1,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.508 10.331 -1.823 -17,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.941 9.872 -931 -9,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.632 5.156 -1.524 -29,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.270 12.553 717 5,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.852 8.620 -2.768 -32,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.908 11.262 646 5,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.121
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.103 12.450 653 5,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.332 2.740 592 21,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.876 13.073 803 6,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.911 5.172 10.739 207,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.410 14.386 1.024 7,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.805 7.653 -1.848 -24,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.621 16.665 956 5,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.827 14.234 -3.407 -23,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.786 18.197 589 3,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.336 14.673 -3.337 -22,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.282 11.782 500 4,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.273 8.822 2.451 27,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.448 11.674 774 6,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.100 6.874 226 3,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.841 13.497 -656 -4,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.284 13.409 -6.125 -45,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.010 16.714 296 1,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.011 16.497 -4.486 -27,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.498 14.952 546 3,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.063 8.241 2.822 34,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.658 15.469 189 1,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.971 11.146 -4.175 -37,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.531 14.207 324 2,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.787 11.494 -8.707 -75,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.887 14.148 739 5,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.863 8.347 -1.484 -17,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.063 16.953 110 0,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.570 13.413 2.157 16,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.287 16.121 -7.834 -48,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.498
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.395 13.229 166 1,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.404 7.448 1.956 26,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.650 13.992 -342 -2,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.362 10.289 1.073 10,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.244 14.922 322 2,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.298 10.494 -196 -1,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.659 11.310 349 3,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.691 9.142 -1.451 -15,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.349 15.923 426 2,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.501 7.946 555 7,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.497 15.374 1.123 7,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.391 7.417 1.974 26,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.931 16.878 1.053 6,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.456 14.017 -9.561 -68,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.504 14.772 732 5,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.106 4.314 -1.208 -28,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.013 16.984 1.029 6,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.658 10.893 -6.235 -57,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.819 17.751 68 0,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.186 13.713 -6.527 -47,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.129 15.758 1.371 8,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.810 7.685 -4.875 -63,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.758 13.067 691 5,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.546 4.030 -1.484 -36,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.144 13.895 249 1,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 216
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.913 14.893 1.020 6,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.137 6.250 887 14,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.279 9.610 -1.331 -13,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.362 6.698 -2.336 -34,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.671 16.757 914 5,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.064 12.310 -2.246 -18,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.190 11.131 59 0,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.476 4.404 1.072 24,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.418 10.341 -923 -8,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.267 4.446 -179 -4,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.265 17.624 641 3,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.361 11.529 3.832 33,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.961 18.449 512 2,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 16.782 15.136 1.646 10,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.150 12.730 420 3,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.710 5.508 1.202 21,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.003 9.497 -1.494 -15,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.383 11.990 393 3,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.943 4.116 827 20,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.010 10.609 401 3,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.553 7.066 -513 -7,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.269 15.563 706 4,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.004 7.857 -4.853 -61,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.350 15.975 375 2,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.689 7.158 8.531 119,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.939 13.144 795 6,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.619 5.102 1.517 29,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.128 14.204 924 6,5%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.724 4.634 -1.910 -41,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.186 14.267 919 6,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.234 4.782 4.452 93,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.270 12.666 604 4,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.652 4.587 -935 -20,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.937 13.352 585 4,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.000 8.749 -3.749 -42,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.255 14.382 873 6,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.245 5.894 2.351 39,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.178 17.541 637 3,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.459 5.851 5.608 95,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.678 10.732 946 8,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.182 5.364 -2.182 -40,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.453 13.009 444 3,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.229 9.531 2.698 28,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.008 11.960 1.048 8,8%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.034 7.511 -477 -6,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.827 14.549 278 1,9%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.068 12.244 -5.176 -42,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.602 13.964 638 4,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.633 10.578 -3.945 -37,3%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.031 11.567 464 4,0%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.366
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.492 10.821 671 6,2%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.288 7.701 -413 -5,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.587 9.307 -720 -7,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.784 13.287 497 3,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.412 9.628 -2.216 -23,0%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.006 14.612 394 2,7%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.866 10.886 -2.020 -18,6%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.672 15.324 348 2,3%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.552 8.866 -314 -3,5%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.969 15.531 438 2,8%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.287 11.809 -2.522 -21,4%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.223 12.698 525 4,1%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.107 16.761 346 2,1%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.927
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.133 13.929 204 1,5%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.341 11.491 -3.150 -27,4%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.668 14.063 605 4,3%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.408 10.560 848 8,0%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.081 17.739 342 1,9%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 13.284 14.993 -1.709 -11,4%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.745 17.450 295 1,7%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.909 6.749 1.160 17,2%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.732 12.217 -485 -4,0%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.266 5.630 -364 -6,5%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.112 12.898 214 1,7%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.378 3.536 -158 -4,5%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.633 11.130 -497 -4,5%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.369 3.466 -97 -2,8%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.372 14.452 920 6,4%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 331 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.972 4.446 -474 -10,7%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.672 16.027 -355 -2,2%
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.514 7.476 38 0,5%
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  6.142 6.043 99 1,6%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.330 19.207 123 0,6%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.935 18.968 -33 -0,2%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 13.529 17.346 -3.817 -22,0%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.144 18.889 255 1,3%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.050 18.524 526 2,8%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.987 18.860 127 0,7%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.869
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 11.314 10.333 981 9,5%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.908 19.052 -144 -0,8%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.733 18.481 252 1,4%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.187 18.828 359 1,9%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.960 18.326 634 3,5%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.121 19.351 -230 -1,2%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.890 16.105 785 4,9%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.955 14.877 1.078 7,2%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.536 17.608 928 5,3%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.898 17.176 722 4,2%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.256 17.668 588 3,3%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.109 17.495 614 3,5%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 15.666
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.875 16.819 1.056 6,3%
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.227 16.140 1.087 6,7%
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 13.536
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 19.225 19.058 167 0,9%
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.874 18.548 326 1,8%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.054 15.150 904 6,0%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.112 14.237 875 6,1%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 8.975
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.674 14.804 870 5,9%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 14.951 14.005 946 6,8%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.455 15.655 800 5,1%
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15.504 14.647 857 5,9%
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.143 17.052 1.091 6,4%
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.492 16.668 824 4,9%
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.425 17.817 608 3,4%
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.094 17.128 966 5,6%
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.152 16.258 894 5,5%
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16.315 15.319 996 6,5%
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 5.538 4.732 806 17,0%
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 18.512 18.180 332 1,8%
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.200 17.297 903 5,2%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.189 10.025 164 1,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.406 6.166 -1.760 -28,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.586 11.646 -60 -0,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.292 5.138 1.154 22,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.521 10.256 265 2,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.883 4.788 95 2,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.863 9.785 78 0,8%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.171 6.694 -2.523 -37,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.289 11.008 281 2,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.388 5.592 -204 -3,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.889 11.031 -142 -1,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.774 8.854 -4.080 -46,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.525 9.448 -1.923 -20,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.201 9.417 784 8,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.376
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.338 14.531 -2.193 -15,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.850 10.611 -3.761 -35,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.869 13.497 -628 -4,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.147 11.904 243 2,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.667 4.228 -561 -13,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.040 11.813 227 1,9%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.829 9.400 -2.571 -27,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.227 12.034 193 1,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 16.291 15.860 431 2,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.473 10.680 -1.207 -11,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 15.564 15.396 168 1,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.941 12.755 -814 -6,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.240 13.981 259 1,9%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.729 8.523 -1.794 -21,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.462 13.149 313 2,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.671 10.065 -3.394 -33,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.739 13.501 238 1,8%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.546 11.143 -3.597 -32,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.796 10.896 -100 -0,9%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.099 7.458 -3.359 -45,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.254 11.964 290 2,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.271 9.251 20 0,2%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.848 12.659 189 1,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.819 10.122 -2.303 -22,8%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.920 12.891 29 0,2%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.398 8.195 203 2,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 13.100 13.085 15 0,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.524 9.025 1.499 16,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.785 14.696 89 0,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.437 12.066 371 3,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.076 14.066 10 0,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.282 13.906 -1.624 -11,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.898 11.479 419 3,7%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.616 7.543 73 1,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.072 14.006 66 0,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.691 10.233 -1.542 -15,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.925 12.268 657 5,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.448 6.992 -2.544 -36,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.250 11.735 515 4,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.100 5.594 506 9,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.719 10.479 240 2,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.330 6.046 -716 -11,8%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.601 8.138 -537 -6,6%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.644 2.992 652 21,8%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.022 7.762 -740 -9,5%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.234 3.188 46 1,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.002 8.370 -368 -4,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.052 4.126 -1.074 -26,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.936 7.391 -455 -6,2%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.520 5.288 -1.768 -33,4%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.882 9.056 -1.174 -13,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.071 8.706 -635 -7,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.204 4.004 -800 -20,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.125 8.136 -11 -0,1%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.918 2.196 722 32,9%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.288 10.928 360 3,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.597 6.996 -1.399 -20,0%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.145 7.523 622 8,3%
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.326 4.742 584 12,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.590 9.546 44 0,5%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.356 5.184 -828 -16,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.333 8.832 -499 -5,6%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.568 6.762 -2.194 -32,4%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.631 7.232 -601 -8,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.912 4.059 -1.147 -28,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.006 7.436 -430 -5,8%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.997 3.030 1.967 64,9%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.770 14.435 335 2,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9.641 10.182 -541 -5,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.717 14.254 463 3,2%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.699 11.308 -609 -5,4%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.138 12.006 132 1,1%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.673 6.930 -1.257 -18,1%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.514 8.126 -612 -7,5%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.906
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.788 10.286 502 4,9%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.073 6.484 -411 -6,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.670 8.340 -670 -8,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.862 3.678 -816 -22,2%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.166 10.193 -27 -0,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.751 3.996 -245 -6,1%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.889 9.142 -253 -2,8%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.214 6.396 -2.182 -34,1%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.565 8.884 -1.319 -14,8%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.174 8.031 -857 -10,7%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.374 4.212 -1.838 -43,6%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.049 7.638 -589 -7,7%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.936 3.596 340 9,5%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.584 7.316 -732 -10,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.126 2.906 -780 -26,8%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.822 7.497 -675 -9,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.404 3.264 -860 -26,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.134 8.242 -1.108 -13,4%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.665 11.993 672 5,6%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.949 6.776 4.173 61,6%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.507 7.233 -726 -10,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.522 3.998 -476 -11,9%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.862 10.502 360 3,4%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.375 5.875 -500 -8,5%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.144 8.013 -869 -10,8%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.359 5.756 -2.397 -41,6%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.292 7.701 -409 -5,3%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.946 4.690 -1.744 -37,2%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.480 7.570 -90 -1,2%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.798 3.756 1.042 27,7%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 4.522 4.267 255 6,0%
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.167
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.635 8.840 -1.205 -13,6%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.058 10.482 576 5,5%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.583 6.366 -783 -12,3%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.086 4.215 871 20,7%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.555 14.381 174 1,2%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.360 14.972 -6.612 -44,2%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.918 11.816 102 0,9%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.559 7.961 -2.402 -30,2%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.214 12.016 198 1,6%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.746 7.249 -503 -6,9%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.527 10.141 386 3,8%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.653 5.844 809 13,8%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.559 8.115 -556 -6,9%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.319 3.791 -472 -12,5%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.204 7.618 -414 -5,4%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.180 2.918 2.262 77,5%
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.296 8.574 -1.278 -14,9%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.304 8.648 -344 -4,0%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.538 4.712 -174 -3,7%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.773 8.891 -118 -1,3%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.046 4.623 -1.577 -34,1%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.899 8.420 -521 -6,2%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.588 4.760 -2.172 -45,6%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.720 7.431 -711 -9,6%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.652 4.156 2.496 60,1%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.966 10.118 -152 -1,5%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.884 9.478 -594 -6,3%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.744 3.299 4.445 134,7%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.128 7.668 -2.540 -33,1%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.763 12.462 301 2,4%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.125 8.164 -1.039 -12,7%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.785 11.686 99 0,8%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.600 8.822 -2.222 -25,2%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.994 9.150 -156 -1,7%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.590 3.198 -608 -19,0%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.316 9.029 287 3,2%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.072 3.981 -909 -22,8%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.616 12.572 44 0,3%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.462 6.748 714 10,6%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.037 8.851 186 2,1%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.484 4.320 164 3,8%
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.559 8.159 -600 -7,4%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.511 7.998 513 6,4%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.512 5.680 -1.168 -20,6%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.553 7.128 -575 -8,1%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.820 7.299 -479 -6,6%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.856 4.858 -1.002 -20,6%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.593
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.596
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.599 6.916 5.683 82,2%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.243 7.986 -743 -9,3%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.156 5.171 -3.015 -58,3%
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 4.054 4.354 -300 -6,9%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.692 8.754 -62 -0,7%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.253 8.555 -302 -3,5%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1.780 3.186 -1.406 -44,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.680 8.231 -551 -6,7%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.156 2.494 -338 -13,6%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.183 8.279 -1.096 -13,2%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.556 8.454 -5.898 -69,8%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.933 9.964 -1.031 -10,3%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.690 9.110 -1.420 -15,6%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.626 7.274 -648 -8,9%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.192 6.084 -3.892 -64,0%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.304 9.245 59 0,6%
Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.000 6.119 -4.119 -67,3%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.516 8.035 -519 -6,5%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.344 4.714 -370 -7,8%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.996 7.770 -774 -10,0%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.460 5.293 -833 -15,7%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.041 9.348 -307 -3,3%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.457 4.155 2.302 55,4%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 5.008 7.189 -2.181 -30,3%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.929 11.596 333 2,9%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.626 8.797 -3.171 -36,0%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.223 11.716 507 4,3%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11.878 12.264 -386 -3,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.777 7.513 -736 -9,8%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.378 4.076 302 7,4%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.524 11.233 291 2,6%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.096 9.667 -3.571 -36,9%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.353 7.977 -624 -7,8%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.942 4.144 -1.202 -29,0%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.948 9.267 -319 -3,4%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.894 6.359 -3.465 -54,5%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.596 8.268 -672 -8,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.350 3.506 844 24,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.682 7.952 -270 -3,4%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.845 6.184 1.661 26,9%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.096 8.621 -525 -6,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.807 5.350 -543 -10,1%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.205 9.635 -430 -4,5%
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.694 6.220 -1.526 -24,5%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.401 10.261 140 1,4%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.378 4.152 1.226 29,5%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.393 11.708 685 5,9%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.018 13.102 -7.084 -54,1%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.672 10.341 331 3,2%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.116 4.526 590 13,0%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.084 9.849 235 2,4%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.354 4.428 -74 -1,7%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 12.295 12.059 236 2,0%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1.976 3.370 -1.394 -41,4%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.955 10.734 221 2,1%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.358 8.764 -406 -4,6%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.674 3.672 1.002 27,3%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.594 11.115 479 4,3%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.864 4.214 -350 -8,3%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.039 10.755 284 2,6%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.470 5.453 -983 -18,0%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.608 11.450 158 1,4%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.387 3.955 432 10,9%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.387 9.098 289 3,2%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.034 5.034 -1.000 -19,9%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.295 7.966 -671 -8,4%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.622 4.411 -1.789 -40,6%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.737 7.882 -1.145 -14,5%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.900 7.998 -1.098 -13,7%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.606 9.088 -482 -5,3%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.820 3.617 -797 -22,0%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.564 8.108 -544 -6,7%
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.048 4.719 -671 -14,2%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 9.189 9.328 -139 -1,5%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.356 4.692 -336 -7,2%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.388 9.005 -617 -6,9%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.843 4.162 -1.319 -31,7%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.449 8.756 -307 -3,5%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.726 2.917 809 27,7%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 6.723 7.255 -532 -7,3%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.450 3.737 -1.287 -34,4%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.054 10.631 -577 -5,4%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.577 11.376 201 1,8%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.567 7.214 -1.647 -22,8%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.931 14.644 287 2,0%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.898 9.405 -1.507 -16,0%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.761 8.371 -610 -7,3%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.044 3.764 -1.720 -45,7%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.801 9.217 -416 -4,5%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)  90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.632 4.336 -1.704 -39,3%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 8.675 9.176 -501 -5,5%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.928 5.873 -1.945 -33,1%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 7.682 8.743 -1.061 -12,1%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.550 3.312 -762 -23,0%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 10.893 10.254 639 6,2%
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.277 6.627 -350 -5,3%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.251 11.584 -333 -2,9%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5.954 7.835 -1.881 -24,0%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 17.631 17.068 563 3,3%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.007 10.710 4.297 40,1%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 11.427 10.944 483 4,4%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6.997 7.127 -130 -1,8%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ 14.530 13.858 672 4,8%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.169 6.267 1.902 30,3%